ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 02-08-65

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด 

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ด้วยโรงพยาบาลชะอวดมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา 

รับสมัคร วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๖๕ ถึง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดการรับสมัคร

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search