จัดซื้อจัดจ้าง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

จังหวัดนครศรีธรรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาล เคลือบสารต้านจุลชีพ     จำนวน 1 คัน

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของวเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมา ดังนี้

เอกสารแนบ

 

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และครุภัณ์การเกษตร รวมจำนวน ๑๔ รายการ ราคาประเมิน ๔,๐๐๐ บาท(สี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังไฟล์ที่แนบมา

 

รายละเอียดประกาศ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                                                           เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ 

                                               ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

 

                                                                                                            เอกสารรายละเอียด

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

logo รพ ชะอวด ใหม

โรงพยาบาลชะอวด

 

เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566

                                                                                                 **เอกสารรายละเอียด**

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอพักผู้ป่วยในตึกเด็ก

ตามที่โรงพยาบาลชะอวด ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอพักผู้ป่วยในตึกเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โรงพยาบาลชะอวดขออนุญาติประกาศผู้ได้รับคัดเลือก

เอกสารแนบรายละเอียด

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search