การติดต่อ

ที่อยู่:
โรงพยาบาลชะอวด
ตำบล ชะอวด อำเภอ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
นครศรีธรรมราช
80180
โทรศัพท์:
075-381011

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ:

map

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search