จัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และครุภัณ์การเกษตร รวมจำนวน ๑๔ รายการ ราคาประเมิน ๔,๐๐๐ บาท(สี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังไฟล์ที่แนบมา

 

รายละเอียดประกาศ

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search