ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลชะอวด 04-07-65

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

รื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลชะอวด 

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด จำดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบำรุง(จ้างเหมาบริการ)

            ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.พนักงานบริการ(ความสะอาด) จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๒๖๐.- บาท

๒.พนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๒๖๐.- บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

 

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search