ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกชั่วคราว (ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์)

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

                                ด้วยโรงพยาบาลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป

                                                                   เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

                                                                        ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา 

                                                                                                      รายละเอียดการรับสมัคร

                       

 

 

 

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search