ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและนายช่างเทคนิค

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและนายช่างเทคนิค

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด ประกาศรับสมัครบุคคลคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(จ้างเหมาบริการ) โณงพยาบาลชะอวด

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดังเอกสารที่แนบมา

เอกสารแนบรายละเอียด

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search