ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดการประกาศ

 

 

วันที่ประกาศ 20/10/65

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 บัดนี้ โรงพยาบาลชะอวด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคักเลือกได้ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ดังไฟล์แนบ

รายละเอียด

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียด

                                                                   ประกาศวันที่ 6/10/65

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร  พยาบาลวิชาชีพ ๓ ตำแหน่ง 

สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลชะอวด วันที่ ๑๐-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดการรับสมัคร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

                                ด้วยโรงพยาบาลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป

                                                                   เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

                                                                        ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา 

                                                                                                      รายละเอียดการรับสมัคร

                       

 

 

 

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search