ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสินสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและให้มารายงานตัวในวันที่และเวลา ดังไฟล์ที่แนบมา 

ไฟล์ผลการคัดเลือก

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดประกาศ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด 

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ด้วยโรงพยาบาลชะอวดมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา 

รับสมัคร วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๖๕ ถึง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดการรับสมัคร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด (12/07/65)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๓ อัตรา

ตั้งแต่วันที่ ๔-๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สบคัดเลือก ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

รื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลชะอวด 

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด จำดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบำรุง(จ้างเหมาบริการ)

            ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.พนักงานบริการ(ความสะอาด) จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๒๖๐.- บาท

๒.พนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๒๖๐.- บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

 

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search