ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด 

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุงโรงพยาบาลชะอวด

 ตำแหน่งที่รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร: เอกสารรายละเอียดการรับสมัคร

       

   ประกาศวันที่: 30/11/2564

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามที่โรงพยาบาลชะอวด ได้เปิดสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังไฟล์ ที่แนบมา

**ไฟล์ประกาศรายชื่อ**

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 โรงพยาบาลชะอวดขอประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิ์สอบดังไฟล์ที่แนบมา

       ** รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ **

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลชะอวด

                            ด้วยโรงพยาบาลชะอวด จะดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบำรุง(จ้างเหมาบริการ)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา

                                                      รับสมัครตั้งแต่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                    เอกสารประกาศรับสมัคร

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search